Vuosi 2011

JOHTOKUNTA 2011

Jäsenistö:
Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli 333 henkilöä. Seuraan liittyi 6 henkilöä.
Seurasta on eronnut kaksi ja kuollut 3 henkilöä.

Johtokunta ja toimihenkilöt:
Johtokunnan puheenjohtajana on ollut Lauri Verkasalo, vrpj. Antero Kukkonen. Jäseninä Kari Koskela, Jorma Leinonen, Antero Kukkonen, Risto Viljanen, Raimo Holopainen ja Eero Kasurinen sihteeri/rahastonhoitajana.
Johtokunta kokoontui 3 kertaa. Antero on toiminut puheenjohtajana 1.9.11 alkaen Laurin siirryttyä pois paikkakunnalta.
Toiminnantarkastajina on toiminut Erkki Silveri ja Matti Kettunen, varamiehinä Vesa Junes ja Juhani Simula.

2011 Toimintavuosi:
Toimintavuosi on ollut perinteinen kilpailuineen ja ampumailtoineen. Seuralle on perustettu kotisivut, joita rakennetaan pikkuhiljaa.
Muutokset vuokra- ja maanomistuksissa on kerrottu kokouksissa ja tiedotettu vuokraajille. Johtokunta on aloittanut seuran sääntöjen uudistamisen.

RIISTANHOITOJAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

Vuodenvaihteessa alkaneeseen ilvesjahtiin osallistuttiin monimiehisesti, jahdit päätyivät kaatoon 12.2.11. Osallistuimme järjestettyyn ilvespeijaisiin, saatiin herkutella ” ilvesvellillä” 2.4.11.

Seuran maanvuokraustoiminta alkoi Kuivanuoro-Sotisaari alueiden maanvuokraussuunnitelmilla sekä asian monivivahteisella eteenpäin viennillä. Tämä toiminta työllisti seuramme aktivisteja huhtikuulle asti. Riistanhoitojaos osallistui Kuivanuoro- Sotisaari suunnitelmaan rh-toiminnan vuoksi.

Rakentelimme häirikköhirvi asiaa Rhy:n suuntaan. Tähän liittyen peerustimme KOLARIHIRVI RYHMÄN,  joka v.2011 päivysti vuoroillaan 5 viikon mittaista jaksoa. Kolarihirvi ryhmällämme oli yksi toimintahälytys.

Susijahteihin Tervola-Simo-Ranua alueilla osallistuivat muutamat seuramme innokkaat petopyytäjät. Jahti päättyi jäsenemme ampumaan kaatolaukaukseen.

SML:n Lapin Piirin vuosikokouksessa Rovaniemellä Hiilimön Erästäjät ry:tä edustivat Antero Kukkonen ja Risto Viljanen.

Näädänpyyntipönttöjen tekoa ja näädänpyyntiä 31.3.11 asti.

Jänisten ruokintaa mm. varastoimallamme säilötyllä heinärehulla.

Linnunpönttöjen tekoa, maastoonvientiä ja olemassa olevien pönttöjen vuosihuoltoa ( 55 pönttöä). Lisäksi on lähetetty telkänpönttöjä Inarijärven rannoille Nellimiin.

Lounais-Lapin petoasiaa on keskusteltu ja kehitelty Rhy:n alueen seurojen kesken.

Nuolukivien vientiä hirvieläinkäyttöön.

Talven riistakolmiolaskentaan osallistuttiin.

Vesilintujen kelluntalauttojen kellukkeita saatiin uimahallilta kesän tarpeisiin. Lauttojen rakennusmateriaalia on esimerkillisellä aktiivisuudellaan etsiskellyt ja onnistuneesti varaillut Kauko Kaasalainen. Kelluntalauttoja tehtiin 10 ja vietiin ne kellumaan Leinosen Jorman ja Kasurisen Eeron veneillä Viljasen Riston ankkuroimassa ja varustamassa lautat hiekalla ja jyvillä. Kesän mittaan saadun kokemuksen mukaan lautat pitänee rakentaa hieman korkeammalle vdenpinnasta kelluviksi.

Loukuntekokurssilla tehtiin pieneläinloukkuja. Minkinpyyntiä harjoitettu monien jäsenien toimesta.

Supi-Kettu: Haaskanpitoa ja loukku- sekä jalkanarupyyntiä muutaman jäsenemme toimesta.

Heinävarasto siivottu ja 29-30.6.11 pidettiin talkoopäivät jänisten talviruokintaheinän teossa ja umpioimalla varastoinnissa.

Sotisaaressa ongelmia aiheuttaneiden hirvieläinten torjumiseksi mansikkaviljelmiltä päätti Rhy panssariverkolla aidata viljelmät. Hiilimön Erästäjät ry lupautui pystyttämään aidat ilman rahapalkkaa. Asialla oltiin yhteensä 10:nä päivänä, alkuvaikeuksien selvittyä töitä tehtiin kahdessa jaksossa, kaikkiaan 64 ”miestyörupeamaa”. Aitaustyö saatiin valmiiksi 8.9.11 klo 13.00. Sen jälkeen on havaittu vain muutaman kerran hirvieläin lähialueilla.

13.8.11 Kallinkankaan METSÄPÄIVÄnä Risto Vilajnen valmisteli ja hoiti ”kanalinnut” – osaston esittelyineen.

6 ja 7.9.11 oli Kallinkankaalla Kemin ja Keminmaan koulujen yhteinen luontopäivä 6:s luokkalaisille, yht. n. 300 oppilasta. Risto Viljanen suunnitteli ja rakenteli osaston, jonka sisältönä oli kanalintu, pesäpönttö, pesintöjen suojelu, pienpetopyynti sekä hirvien taimikkovahinkosuojaus.

21.10.11 Hiilimön Erästäjät ry järjesti ilvesluvan anomispalaverin Keminmaan Rhy:n alueen seuroille. Samassa tilaisuudessa sovittiin jahtijärjestelyt seurojen kesken tulevaksi ilveksen metsästyskaudeksi. Luvassa oli mukana 12 seuraa.

Hirvenlihaamis- ja hirvensarvien irroittamiskurssit järjestettiin marraskuussa.

16.9.11 järjestettiin Rhy:n pönttösorvikurssi Liedakkalassa.

Jänisten talviruokintaa aloiteltu muutamissa maastokohteissa.

Myöhäiseen syksyyn asti sulana pysyneet Kuivanoroa ympäröivät vesistöt antoivat pitkän metsästysajan alueella aloittamallemme jänisjahdille. Kuluvan talven ilvesjahteihin on osallistunut muutama jäsenemme.

                                                         – Risto Viljanen –
AMPUMAJOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2011

Yleistä:
Ampumaharjoittelua torstai-iltaisin ympäri vuoden ja patruunoita ladattiin jonkin verran.
Kilpailut:
Ilmaluodikko kilpailu pidettiin toimitiloissa 10.3 ja osallistujia oli 11 ja parhaasta tuloksesta vastasi Erkki Lehikoinen 79:llä pisteellä.

Ilmahirven kilpailu pidettiin toimitiloissa 7.4. kolmentoista osallistujan kesken. Voiton vei Teuvo Aittamaa 80:llä pisteellä.
Kiertpalkinnot ilmaluodikossa Erkki Lehikoiselle ja ilmahirvessä Teuvo Aittamaalle.

Perinteiset 4-seuran ilmahirvikilpailut pidettiin 22.4 Hiilimön Erästäjien toimitiloissa. Järjestelyistä vastasi Hiilimön Erästäjät ry. Tulokset muodostuivat seuraavanlaisiksi: Kemin Jahti- ja Kalamiehet voitti 356 pistettä, toiseksi tuli Hiilimön Erästäjät ry 350 pistettä  ja kolmanneksi Karihaaran Erä 191 pistettä sekä neljäntenä Veitsiluodon Metsämiehet 159 pisteellä.

Siirryttiin Hietakaulan ampumaradalle 9.6. Hirvenkävelyyn osallistui kahdeksan, voiton nappasi Antero Kukkonen 964 pisteellään. Antero sai myös kiertopalkinnon vuodeksi. Toimitsijana toimi Kauko Kaasalainen.

Seuraavana olivat kiväärilajit, osallistujia 3 . Hirven voitti Antero Kukkonen 68 pistettä ja luodikon voiton vei myös Antero Kukkonen 46 pisteellä. Molemmat kiertopalkinnot vuodeksi Anterolle. Toimitsija tehtävässä toimi Kauko Kaasalainen.

Viimeisenä olivat haulikkolajit. Osallistujia oli neljä. Voiton vei haulikossa Pentti Lehikoinen 23 kiekkoa ja trapissa Pentti Lehikoinen oli paras 23 kiekkoa. Toimitsijoina olivat Kauko Kaasalainen ja Antero Kukkonen.

Ampumajaoston vetäjinä: Antero Kukkonen pj, Erkki Lehikoinen, Kauko Kaasalainen, Kari Räisänen ja Risto Viljanen.

 

                                                 –   Ammuntaterveisin Antero Kukkonen   –

 

KALASTUSJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2011

Jaoksessa olivat mukana toimintavuonna 2011 Eerikkälä Teuvo, Holopainen Raimo, Javanainen Jyrki, Kajosmäki Tuomo, Kulmakka Raimo, Leinonen Jorma pj, Leiti Erkki, Mäkynen Jouko ja Raivio Reino.

VIRKISTYSKALASTUS:

Sopimukseen koskien Kemijokisuun yhteislupa-alueen kalastusta tuli muutamia muutoksia: Verkkokalastus sallittua vain uuden sillan eteläpuolella. Viehekalastus kyseisillä alueella muuttui maksulliseksi. Seuran jäsenet saavat osuuskunnan lupia viehekalastukseen, kuitenkin edullisemmin 15 euron hintaan Jouko Mäkyseltä. Kemijokisuulla yhteislupa-alueella seuran jäsenille kuuluvaa uisteluoikeutta käytettiin aiempien vuosien tapaan vilkkaasti. Ko. alueelle myytäviä verkkolupia jäsenet saivat  edullisesti seuran tuella. Kemin kirkonkylän osakaskunnan merialueella olevia verkkolupia lainattiin jäsenille vuorotteluperiaatteella ilmaiseksi. Maakunnassa olevia kalastusoikeuksia käytettiin jonkin verran. Varaus- ja lainaustoiminta on hoitunut edelleen Mittaportin henkilöstön avustuksella.

Yhteislupa-alueella kutusiian pyyntiin osallistui kolme venekuntaa. Miekojärven kämppää käytettiin aktiivisesti kesän aikana. Kämpälle menevän tien päässä on koivurankaa polttopuiksi. Kerpuan kämppää käytettiin vähän, puita on liiterissä. Ranuan Saukkojärvellä olevalle kämpälle tehtiin metsästysretki. Kämppä todettiin käyttökelpoiseksi kohteeksi pienen siistimisen ja remontin jälkeen. Pienriistamaat todettiin hyviksi.

 

KILPAILUTOIMINTA:

Seuran matikkapilkit pidettiin 24.2 Jokisuulla Myllyniemen venesatamassa. Voittajaksi pilkki Osmo Järnfors 4875 gramman saaliilla. Seuran pilkkimestaruus miteltiin Jokisuulla Seiskarin ranta-alueella. Voittajaksi pilkki Lepolan Lasse 1910 saaliilla ja sai näin kiertopalkinnon omakseen. Naisista paras oli Aino Järnfors 870 gramman kalamäärillä. Järnfors sai myös kiertopalkinnon omakseen kirjahyllyä koristamaan. Pilkkijöitä saapui jälleen runsaasti reikiä jäähän kairailemaan.

Konsernin pilkit järjestettiin Äänekoskella. Äänekoskelaiset voittivat viime vuoden tapaan hiuksenhienosti Kemiläiset.

Piirinmestaruuspilkit pidettiin Rovaniemen pohjoispuolella Olkkajärvellä. Hiilimöläisiä osallistui kaksi pilkkijää, palkintosijoille asti ei kuitenkaan ylletty.

Seuran ja Ksuk:n välinen lohensoutukisa pidettiin 7.6. Isohaaran alapuolisella vesialueella. Kilpaan osallistui yli 20 venekuntaa. Hyväksyttävän kokoisen taimenen 2125 gramman sai J. Huhtalan venekunta. Muutamia alamittaisia taimenia tarttui myös koukkuihin.

Seuran rannaltaongintakilpailut pidettiin 12.7. Seiskarin rannassa. Voittajaksi selviytyi Juha Järnfors 1860 gramman saaliilla. Naisista eniten punasilmiä ja raitapaitoja nappasi Aino Järnfors, 660 grammaa. Osanottajia oli jälleen runsain mitoin ja taas saatiin Pietarin kalansaalis.

Seuran veneuistelukilpailut pidettiin 23.7. viiden venekunnan kesken. Voittajaksi uisteli tällä kertaa Lasse Lepola suurella 10 208 gramman kalamäärällä. Voitollaan Lepola nappasi kiinnityksen kiertopalkintoon.

Vuoden 2011 kalastaja-tittelin kalasti kahdella voitolla ja yhdellä kakkostilalla Lasse Lepola. Lepola saa vuodeksi kiertopalkinnon haltuunsa. Tämä on hänelle jo toinen kiinnitys peräkkäin.

MUU TOIMINTA:

Osallistuttiin Lapin piirin kokouksiin.

 

                                         .   – Kalastusterveisin Jorma Leinonen –