Vuosi 2012

TOIMINTAKERTOMUS  2012

 JOHTOKUNTA

Jäsenistö:

Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli 321 henkilöä. Seuraan 5 liittyi   henkilöä  . Jäsenmaksun jätti maksamatta toisena vuotena 16  henkilöä. Seurasta on eronnut yksi ja kuollut kolme henkilöä.

Johtokunta ja toimihenkilöt:

Johtokunnan puheenjohtajana on ollut Jari Tikkanen,,vrpj Antero Kukkonen jäseninä Kari Koskela  , Jorma Leinonen  , Risto Viljanen ,Raimo Holopainen ja Eero Kasurinen siht./ rahastonh.

Johtokunta on kokoontunut 3 kertaa ja vuosi- ja kesäkokoukset.(Tikkanen 5,Kukkonen 5,Kasurinen 5,Koskela 5,Leinonen  3,Viljanen 4,Holopainen 1 )

Toiminnantarkastajina on toiminut  Erkki Silveri ja Matti Kettunen varamiehinä Vesa Junes ja Juhani Simula

2012 toimintavuosi:

Toimintavuosi on ollut perinteinen kilpailuineen   ja ampumailtoineen.

Seuralle on perustettu kotisivut, jotka ovat käytössä.

Muutokset vuokra-ja maanomistuksissa on kerrottu kokouksissa ja tiedotettu vuokraajille.

Jaostot:

Riistanhoitojaos:

Riistahoitoon on panostettu Risto Viljasen johdolla sekä koulutuksellisesti seuran sisällä, että rakentamalla hyvää yhteistyötä muiden seurojen ja jopa piirin alueella. Yksi loukkaantunut hirvi käytiin lopettamassa poliisin pyynnöstä Kemijokisuun Martinkarin läheltä  hyvin heikohkoissa jääolosuhteissa turvallisuutta tarkoin noudattaen mm pelastuspuvut.

Kalastusjaosto:

Jaoston puheenjohtaja on toiminut Jorma Leinonen ja jäseninä  Reino Raivio ,Erkki Leiti , Teuvo Eerikkilä, Jyrki Javanainen  , Jouko Mäkynen , Tuomo Kajosmäki ja Raimo Holopainen .

Ampumajaos:

Ampumajaostossa puheenjohtajana on toiminut Antero Kukkonen  ja jäseninä Kauko Kaasalainen , Erkki Lehikoinen ,  Risto Viljanen ja Kari Räisänen ..

Toimintavuoden aikana  on pidetty perinteiset ampumaillat ja kilpailut.

Alempana jaostojen omat toimintakertomukset

Kokoukset:

Seuran yleisiä kokouksia on pidetty sääntöjen määräämät vuosi – ja kesäkokoukset. Kokouksissa käsiteltiin kalastus – , metsästys – ja toimintaan liittyviä asioita .Johtokunta kokoontui 3 kertaa

Kilpailutoiminta :

Kala –  ja metsästysjaos on pitänyt kilpailuja perinteisen kaavan mukaan ja tulokset on arkistoitu.

Kilpailujen voittajat on liitteenä olevissa toiminta kertomuksissa.

Vuoden kalamieheksi valittiin kolmen kilpailun perusteella kolmatta  kertaa  Lasse Lepola. Suomen Metsästysliiton Suomen mestaruuskarsinta ja Sm- kilpailuun seuraamme on edustanut P.Lehikoinen.

Koulutus:

Latauskoulutusta järjestettiin kuluneen vuoden aikana tarvittaessa. Kouluttajina Erkki Lehikoinen ja Antero Kukkonen .Ammunnanvalvojan koulutukseen osallistui Torniossa seuran  viisi  jäsentä(Kukkonen,Kaasalainen,Kasurinen,E.Lehikoinen ja P.Lehikoinen.

Kalastus:

Seuran hallussa olevia verkkolupia on käytetty sekä Kemin vesialueilla ja läänin alueella .Lainauskirjaa pidetään Mittaportilla.

Seuran venekuntia ( 2 ) on ollut myös kutusiian pyynnissä.

 Metsästys:

Seuran metsästyksen painopiste on edelleen sorsanmetsästyksessä Kemin alueella .Kuivanuoron jänisjahti sallittiin rajoitetusti sulanveden aikana.

Seuran hallussa olevia vapaakortteja lainattiin edellisten vuosien tapaan.

Kemin seudun lähipiirin metsästyskorteista vastasi Antero Kukkonen ja muista      Eero  Kasurinen. Lähiseurojen vieraskortteja on käytetty edellisiä vuosia enemmän .Samoin kauempanakin olevien seurojen kortteja on lainattu enemmän ..

 Edustus:

Seuraa ovat edustaneet :  Hietakaula Ampumaratayhdistys ry:n johtokunnassa Antero Kukkonen .Lapin Vapaa-ajan Kalastajat ry:n hallituksessa Eero Kasurinen ja Perämerenkalastusalueen hallituksessa Jouko Mäkynen varamiehenä Kasurinen. .Riistanhoitoyhdistyksen hallituksessa on ollut Antero Kukkonen.

Lapin Vapaa-ajan Kalastajat ry: kokouksiin on osallistunut Eero Kasurinen ja Jorma Leinonen. Suomen Metsästysliiton Lapin piirin kokouksessa seuraa edustivat Eero Kasurinen  ja Risto Viljanen

Muistamiset:

Seuran pytty ”vuoden hiilimöläinen ” luovutettiin kesäkokouksessa Kari Koskelalle.. Eero Kurttion poismenon johdosta lähetettiin adressi .Keminsuun Metsästysseuraa muistettiin metsästäjäpatsaalla 60- vuosipäivän johdosta.

Kunniapuheenjohtaja J.Ranki kävi edustamassa seuraa ko tilaisuudessa.

Muu toiminta :

Tukikohdat ( Kerpuassa , Hangasselässä ja Miekojärvellä  ) on ollut jäsenten käytössä.

Miekojärven kämppä on kiitettävässä kunnossa ja käytössä ja siellä pidettiin kunnon puutalkoot .Ryhmällä P.Lehto , K .Koskela ja K .Junno. Kokkina ja saunan lämmittäjänä oli E. Kasurinen.

Lokan Hangasselässä kämpän kunto on kartoitettu .Katto ja seinät tarvitsevat pikaista huoltoa .Kartoituksen tekivät R. Viljanen ,E. Lauren ja E .Kasurinen.

Saukkojärven kämpän maa-aluevuokraus on kesken.

Toimitilat Karihaaran Ruokalan yläkerrassa on ollut vilkkaassa käytössä.

– Johtokunta-

 

 

 RIISTANHOITOJAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Toimintavuosi alkoi petopyynnin merkeissä, osallistumista Arppeella ilvesjahtiin oli tarjolla.

Ketun ja näädän metsästystä sekä –pyyntiä maaliskuun loppuun saakka. Supin loukkupyynti käynnissä.

Jänisten, myös metsäkauriiden talviruokintaa varastoimallamme umpioidulla heinällä.

Kanalintujen jauhinkivikurssi Hepolan koululla 17.03.12, koulun luontokoulutuspäivä (2 henk)

Osallistuimme SML:n Lapin Piirin pönttötalkoisiin 26.3.-5.4.2012 erinomaisella innostuksella. Pönttötalkoiden keskeinen vetäjä oli Kari Pekkala. Raaka-aineena oli täyskuorma sangen suuria kuusitukkeja metsähallituksen toimittamana.

Pönttösorvi oli SML:n huonosti huollettu laitteisto, jota jouduttiin talkoopäivien aikana moneen kertaan ja monella tavalla KORJAAMAAN.

Hiilimön Erästäjistä pönttötalkootyöhön osallistui 10 henkilöä, yhteensä 45:n miestalkoopäivän verran.

Pönttöaihioita sorvailtiin suunnilleen 1500 kpl, suurimmat kooltaan telkänpöntöiksi, välikokoiset isommille kolopesijöille ja pienimmät aihiot tiaisten- kirjosieppojen pesäkoloiksi. Aihioihin porattiin sisäänkulkureiät, isoihin pönttöihin reiät tehtiin moottorisahalla. Kannet ja pohjat rakennettiin ponttilaudasta ruuvikiinnityksellä. Vaikka pönttöjä valmistui joutuisasti, niin siltikin pöntönhakijoita oli jonoiksi asti useina päivinä! Pönttöjä olisi mennyt enemmänkin, mutta aihiot loppuivat! Hiilimön Erästäjien talkootyöpanos oli koko tapahtuman mittapuulla YLIVERTAINEN ! Osallistuimmepa vielä työalueen puhdistukseenkin (5 henk) lumien sulamisen jälkeenkin 08.05.12

Uusien pönttöjen vientiä useille paikoille seuramme jäsenten toimesta. Pesimispönttöjen vuosihuolto ja muutamien uusien pönttöjen laitto (Kauko ja Risto)

Riistan talviruokintaa varten heinäntekotalkoot 14.07.12. Heinä umpioitiin säilytykseen.( 3 henk).

Sotisaaren mansikkamaa-aitoja huoltokorjailtiin muutamista kohdista kauriiden kulun lopettamiseksi.

Keminmaan perhemetsäpäivä Kallinkankaalla 18.08.12 ,joka myös oli SML:n toimintapäivä : Pidimme kanalintujen jauhinkivikoulutusosastoa, myös näädänpyynti- ja taimikoidensuojauskoulutusta. (2 henk).

Palaveri ILVEKSEN metsästysluvan hakemisesta ja metsästysjärjestelyistä 19.09.12 Hiilimön toimesta- ja tiloissa. Päätettiin anoa 4:n ilveksen kaatolupaa.

Hiilimön Erästäjät, rh-ryhmä, saimme 03.12.12 hälytyksen pahasti jalkavikaisen hirvenvasan noutamiseksi mereltä Martinkarin luota. Kelluntapuvut päällä lähdimme etsimään ja löytyihän se, ohutta jäätä myöten vasa sitten ”rantautettiin”.

Pienpetopyyntikoulutuspäivä 01.12.12 Liedakkalan Seuralan tiloissa. Ketunpyyntikoulutus: 1000:n ketun mies Eero Yliniemi ; Näädänpyyntikoulutus: 486:n näädän pystykorvaisilla pyytänyt Teemu Kilponen Ähtäristä ; Taustalla Hiilimön Erästäjien kanalintujen jauhinkivikoulutusta, Risto Viljanen.

V.2012 rh-jaoksen toimintakertomuksen kirjasi jaoksen pj. Risto Viljanen

Kemissä 25.01.2012

-Risto Viljanen-