Vuosi 2013

Kalastusjaoksen toimintakertomus 2013

Sopimukseen koskien Kemijokisuun yhteislupa-alueen kalastusta tuli muutamia muutoksia: Verkkokalastus on sallittua vain uuden sillan eteläpuolella. Viehekalastus kyseisellä alueella muuttui maksulliseksi.
Seuran jäsenet saavat osakaskunnan lupia viehekalastukseen, kuitenkin edullisemmin 15 euron hintaan Jouko Mäkyseltä. Kemijokisuulla yhteislupa-alueella seuran jäsenille kuuluvaa uisteluoikeutta käytettiin aiempien vuosien tapaan vilkkaasti. Ko. alueellemyytäviä verkkolupia jäsenet saivat edulli­sesti seuran tuella.

Kemin kirkonkylän osakaskunnan merialueella olevia verkkolupia lainattiin jäse­nille vuorotteluperiaatteella ilmaiseksi. Maakunnassa olevia kalastusoikeuksia käytettiin jonkin ver­ran. Varaus- ja lainaustoiminta on hoitunut edelleen Mittaportin henkilöstön avustuksella.

Yhteislupa-alu­eella kutusiian pyyntiin osallistui kolme venekuntaa. Miekojärven kämppää käytettiin aktiivisesti kesän aikana.Kämpälle tehtiin siivous retki. Kämpälle menevän tien päässä on vielä koivurankaa polttopuiksi. Kerppuan kämppää käytettiin vähän, puita on liiterissä. Ranuan Saukkojärvellä olevalle kämpälle ei tehty retkiä. Kämppä on todettu käyttökelpoiseksi kohteeksi pienen siistimisen ja remontin jälkeen.

Pienriistamaat on todettu hyviksi.Lokalla olevalle hangasselänkämpälle on korjaus suunnitelma valmiina.

Seuran matikkapilkit pidettiin 28.2.2013 Jokisuulla Myllyniemen venesatamassa. Voittajaksi pilkki Lasse Lepola 2685 gramman saaliilla.

Seuran pilkkimestaruus miteltiin 17.3.2013 Jokisuulla Seiskarin ranta-alueella. Voittajaksi pilkki Järnfors Osmo 1415 g:n saalilla ja sai näin kiertopalkinnon Vuodeksi omakseen. Naisista paras oli Aino Järnfors 1360 gramman kalamäärällä. Järnfors sai myös kiertopalkinnon omakseen kirjahyllyä koristamaan. Pilkkijöitä saapui jälleen runsaasti reikiä kairailemaan.

Seuran ja Ksuk:n välinen lohensoutukisa pidettiin 4.6.2013 Isohaaran alapuolisella vesialueella. Kilpaan osallistui kymmenkunta venekuntaa.Kukaan ei saanut tälläkertaa kilpailun edellyttämää kalaa.

Seuran rannaltaongintakilpailut pidettiin. 9.7.2013 Seiskarin rannassa. Voittajaksi selviytyi Lasse Lepola 945 gramman saaliilla. Naisista eniten punasilmiä ja raitapaitoja nappasi Kasurinen Kaija 385 gramman Saaliilla. Osanottajia oli jälleen runsain mitoin ja taas saatiin Pietarin kalansaalis.

Seuran veneuistelukilpailut pidettiin 20.7.2013 yhdeksän venekunnan kesken. Voittajaksi uisteli tällä kertaa Veikko Tervaharju 7570 gramman kalamäärällä. Voitollaan Veikko nappasi kolmannen kiinnityksen kiertopalkintoon ja sai omakseen kyseisen palkinnon.

Vuoden 2013 kalastaja -tittelin kalasti jälleen Lasse Lepola. Lepola saa vuodeksi kiertopalkinnon haltuunsa. Tämä on hänelle jo neljäs kiinnitys kyseiseen kirtopalkintoon.Tätä palkintoa ei saa omaksi, vaikka voittaisi kuinka monasti kyseisen tittelin.

Muu toiminta:

Osallistuttiin Lapin piirin kokouksiin.

– Jorma Leinonen –

HIILIMÖN ERÄSTÄJÄT ry:n vuosikokoukselle
Riistanhoitojaoksen toimintakertomus vuodelta 2013
11.01.-12.01.13 rh-jaos järjesti ja piti kanalintujen jauhinkivikurssin osiona pienpetojen pyyntikurssin
yhteydessä ILMAJOELLA Riistavallissa. (n.70 henk.).
Vuosikokouksessa 31.01.13 hyväksyttiin lähetettäväksi esitys Suomen Metsästäjäliiton Lapin piirille SUPIN
siirtämiseksi riistaeläinluettelosta vahinkoeläinluetteloon.
23.03. SML:n Lapin piirin vuosikokous hyväksyi eteenpäin lähetettäväksi Hiilimön Erästäjien aloitteen SUPIN
SIIRTÄMISEKSI VAHINKOELÄIMIIN.
06.04. rh-jaos järjesti ja piti Kanalinnun jauhinkivikurssin SALLASSA yhteistoimin EU-Ammattimetsästäjien
supikurssin kanssa.( 36 kurssilaista).
25.04 Hiekkaviirojen vientiä – tekoa Keminmaan kahdelle suurelle soidinsuo – hanhisuo – aavalle.
18.05. ELY – keskuksen järjestämässä: MENNÄÄN METSÄÄN – päivässä KALLILLA Hiilimön rh – jaos järjesti ja
piti kanalinnun jauhinkiviosastoa. (n. 450 kävijää).
28. – 29. 05. Luonto – ja – riistapäivä HEPOLAN koululla. Hiilimön rh – jaos järjesti ja piti kanalinnun
jauhinkiviosastoa. (Noin 700 oppilasta + opettajat ja vierailijat).
30.06. Heinän keruu – varastointitalkoot vanhan saunarakennuksen ja puunmyyntivaraston ympäristöistä
keräten, pussittaen ja toimitilan pihalla suoritettiin umpiointi. (7 henk.).
05.07. Kanalintujen hiekkaviirojen tarvikkeiksi saatu viiraa tehtaalta, paloiteltu ja viety toimintakohteiden
läheisyyteen.
26.07. Heinän keruu – varastointitalkoot puunmyyntivaraston ympäristöstä niittäen, pussittaen ja
toimitilan pihalla suoritettiin umpiointi. (6 henk.).
16.08. Kanalintujen jauhinkiviosaston valmistelu KALLILLA huomista perhemetsäpäivää varten.
17.08. Kanalintujen jauhinkiviosaston esittelyä KALLILLA perinteisen Perhemetsäpäivän osastona.( 1850
henk.).
31.08. Kanalintujen jauhinkiviosaston pystytys ja esittely PYSTYKORVIEN SUOMENMESTARUUSHAUKKUJEN
”KOPPELOHAUKUT”-yhteydessä PELLOSSA.
04.09.Kanalintujen jauhinkivikurssi ROVANIEMELLÄ Metsähallituksen PILKE –talossa. Avustajana Kauko
Kaasalainen. (13 henk.).
05.09. Ilvesluvan anomiskokous Hiilimön toimitilassa. Anotaan kuuden ilveksen kaatolupaa
kannanhoidollisin perustein. (21 henk.). 28.10. tuli kirjattu tieto: Myönnetty 3:n ilveksen kaatolupa.
08.09. Ohran keruuta kauriiden ruokintaa varten.
24.09. Talkoot Sotisaaressa : Pienemmän mansikkamaan suoja – aidan purku ja varastointi siirtokuljetusta
varten. ( 9 henk.).

08.10. Kanalintujen jauhinkivikurssi ja 4 tunnin luento ROVANIEMELLÄ LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA.
(14 henk.).
28.10. Puronvarsien minkinpyyntien virittelypäivä kolmella metsäpurolla.
29.10. Hankittu ja monistettu riiittävä määrä Ilvesluvan tarvitsemia karttoja.
05.11.Ilvesluvan metsästysjärjestely – ja karttakoulutustilaisuus Hiilimön toimitilassa.(11 henk.).
Joulukuun puolenvälin jälkeen viriteltiin keskustelunalkua asiasta: Lintukosteikko. Jatkunee ensivuonna.

v. 2013 rh- jaoksen toimintakertomuksen kirjasi jaoksen pj. Risto Viljanen
Kemissä 18.01.2014

Risto Viljanen