Vuosi 2014

Hiilimön Erästäjät ry

Johtokunta

                                         TOIMINTAKERTOMUS  2014

 

 • Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli 305  henkilöä. Seuraan  liittyi 3 henkilöä  . Jäsenmaksun jätti maksamatta toisena vuotena 1 henkilö.

Luonnollinen poistumakin on korjannut satoaan

 1. Johtokunta ja toimihenkilöt.

Johtokunnan puheenjohtajana on ollut Jari Tikkanen,,vrpj Antero Kukkonen jäseninä Kari Koskela  , Jorma Leinonen  , Risto Viljanen ,Raimo Holopainen ja Eero Kasurinen siht./ rahastonh.

Johtokunta on kokoontunut 4 kertaa ja vuosi- ja kesäkokoukset.(Tikkanen 2,Kukkonen 4,Kasurinen 4,Koskela 5,Leinonen  3,Viljanen 5, )

Toiminnantarkastajina on toiminut  Erkki Silveri ja Juhani Simula varamiehinä Vesa Junes ja Matti Kettunen

 

 

 • 2014 toimintavuosi

Toimintavuosi on ollut perinteinen kilpailuineen   ja ampumailtoineen.

Seuralle on perustetut kotisivujen toimintaa on jatkettu

Muutokset vuokra-ja maanomistuksissa on kerrottu kokouksissa ja tiedotettu vuokraajille.

Vuoden 2014 metsästäjä Risto Viljanen lahjoitti 17 ha tilan Riston Luonto täyttäessään 75 vuotta 1.6.2014.Lahjoitus vahvistettiin 16.12.2014  ja

odottaa lainhuudatusta , joka on tehtävä 16.6 mennessä

Tarkoituksena on rakentaa alueelle kosteikkoalue sekä metsästäjien ja lintutarkkailijoiden käyttöön.

 

 • Jaostot

Riistanhoitojaos

Riistahoitoon on panostettu Risto Viljasen johdolla sekä koulutuksellisesti seuran sisällä, että rakentamalla hyvää yhteistyötä muiden seurojen ja jopa piirin alueella .Sorsille tehtiin pesiä ja linnunpöntöt siivottu keväällä.

Kolari- ja häirikköhirvitoimintaan on osallistuttu aktiivisesti häätämällä ja poistamalla elukoita poliisin käskystä

Kalastusjaosto

Jaoston puheenjohtaja on toiminut Jorma Leinonen ja jäseninä  Reino Raivio ,Erkki Leiti , Teuvo Eerikkilä, Jyrki Javanainen  , Jouko Mäkynen , Tuomo Kajosmäki ja Raimo Holopainen .

 

Ampumajaos

Ampumajaostossa puheenjohtajana on toiminut Antero Kukkonen  ja jäseninä Kauko Kaasalainen , Erkki Lehikoinen ,  Risto Viljanen ja Kari Räisänen ..

Toimintavuoden aikana  on pidetty perinteiset ampumaillat ja kilpailut.

Liitteenä jaostojen omat toimintakertomukset

 

 • Kokoukset

Seuran yleisiä kokouksia on pidetty sääntöjen määräämät vuosi – ja kesäkokoukset. Kokouksissa käsiteltiin kalastus – , metsästys – ja toimintaan liittyviä asioita. Käsiteltiin säätömuutos esitys, joka on toimitettu patentti-ja rekisterivirastoon. .Johtokunta kokoontui 4 kertaa

 

 • Kilpailutoiminta

Kala –  ja metsästysjaos on pitänyt kilpailuja perinteisen kaavan mukaan ja tulokset on arkistoitu.

Kilpailujen voittajat on liitteenä olevissa toiminta kertomuksissa.

Vuoden kalamieheksi valittiin kolmen kilpailun perusteella  Osmo Järnfors. Suomen Metsästysliiton Suomen mestaruuskarsinta ja Sm- kilpailuun seuraamme on edustanut P.Lehikoinen.

 

 • Koulutus

Latauskoulutusta järjestettiin kuluneen vuoden aikana tarvittaessa. Kouluttajina Erkki Lehikoinen ja Antero Kukkonen .

 

 • Kalastus

Kemin kirkonkylän osakaskunta ei luovuttanut osakashintaisia meriverkkolupia seuran käyttöön .Samassa yhteydessä  puheenjohtaja Markku Sotisaari ilmoitti ,että v 2015 muutkin osakashintaisten kalastuslupien saanti loppuu.

Seuran venekuntia ( 2 ) on ollut myös kutusiian pyynnissä.

 

 • Metsästys

Seuran metsästyksen painopiste on edelleen sorsanmetsästyksessä Kemin alueella .Kuivanuoron jänisjahti sallittiin rajoitetusti sulanveden aikana.

Seuran hallussa olevia vapaakortteja lainattiin edellisten vuosien tapaan.

Kemin seudun lähipiirin metsästyskorteista vastasi Antero Kukkonen ja muista      Eero  Kasurinen. Lähiseurojen vieraskortteja on käytetty edellisiä vuosia enemmän .Samoin kauempanakin olevien seurojen kortteja on lainattu enemmän ..

 • Edustus

Seuraa ovat edustaneet :  Hietakaula Ampumaratayhdistys ry:n johtokunnassa Antero Kukkonen .Lapin Vapaa-ajan Kalastajat ry:n hallituksessa Eero Kasurinen ja Perämerenkalastusalueen hallituksessa Jouko Mäkynen varamiehenä Kasurinen. .Riistanhoitoyhdistyksen hallituksessa on ollut Antero Kukkonen.

Lapin Vapaa-ajan Kalastajat ry: kokouksiin on osallistunut Eero Kasurinen ja Jorma Leinonen. Suomen Metsästysliiton Lapin piirin kokouksessa seuraa edustivat   Antero Kukkonen ja Risto Viljanen

 

 • Muistamiset

Seuran pytty ”vuoden hiilimöläinen ” luovutettiin kesäkokouksessa Kari Junnolle.Risto Viljasta muistettiin hänen 75-vuotispäivänään.Samoin muistettiin Karihaaran Erämiehet ry:tä heidän juhlapäivänään.

 

12    Muu toiminta

Tukikohdat ( Kerpuassa , Hangasselässä ja Miekojärvellä  ) on ollut jäsenten käytössä.

Miekojärven kämppä on kiitettävässä kunnossa ja käytössä ..

Lokan Hangasselässä kämpän korjaussuunitelma toteutettiin . Talkooporukka(Viljanen,Koskela,Junno ja Kasurinen) toteutti katonkorjauksen siirtämällä lahon kämpän seinäpellit  paremman känpän kattoon.

Saukkojärven ja Kerpuan kämpällä  ei ole käyty..

Toimitilat Karihaaran Ruokalan yläkerrassa on ollut vilkkaassa käytössä.

Ongelmana on talvinen kylmyys  ko tiloissa.