Vuosi 2015

Hiilimön Erästäjät ry
Johtokunta

TOIMINTAKERTOMUS 2015

1. Jäsenistö
Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli 308 henkilöä. Seuraan liittyi 2 henkilöä ja vanhana jäsenenä takaisin 2 henkilöä . Seurasta ilmoitti eroavansa 2 henkilö. Toisena vuonna jäsenmaksun maksamatta jättäneet ja luonnollinen poistumakin on korjannut satoaan Jäsenistöön otettu uusia kolmen vuoden koeajalla olevia henkilöitä yhteensä 14 henkilöä .Johtokunnan tavoitteena on jäsenistön nuorentaminen ja aktiivisuuden nosto.

2. Johtokunta ja toimihenkilöt.
Johtokunnan puheenjohtajana on ollut Jari Tikkanen( kesäkokoukseen asti,) loppuvuoden kesäkokouksessa valittu Jarkko Parpala ,vrpj Antero Kukkonen jäseninä Kari Koskela , Jorma Leinonen , Risto Viljanen ,Jouko Nuutinen ja Eero Kasurinen siht./ rahastonh.
Johtokunta on kokoontunut 3 kertaa ja vuosi- ja kesäkokoukset.(Tikkanen 1,Kukkonen 5,Kasurinen 5,Koskela 4,Leinonen 3’,Viljanen 5,J.Nuutinen 5 )
Toiminnantarkastajina on toiminut Erkki Silveri ja Juhani Simula varamiehinä Vesa Junes ja Matti Kettunen

3. 2015 toimintavuosi
Toimintavuosi on ollut perinteinen kilpailuineen ja ampumailtoineen.
Seuran kotisivujen toimintaa on jatkettu.
Muutokset vuokra- ja maanomistuksissa on kerrottu kokouksissa ja tiedotettu vuokraajille.
Iso muutos varallisuuden hoidossa jouduttiin tekemää ,kun Nordea ilmoitti, että seuran ns.max tili lopetetaan Tilillä oli pitkäaikaisena säästönä 13900 eur.
Johtokunnan päätöksellä siirrettiin korko+tilille 13000 eur odottamaan parempaa sijoitusta .Korot ovat minimaaliset .Tililtä saa nostaa tai siirtää varoja vain johtokunnan päätöksellä Asian hoitivat johtokunnan velvoittamana E. Kasurinen ja Risto Viljanen.

Risto Viljanen lahjoittama 17 ha Ristonluonto –tilan lainhuudatus on tehty ja Verohallinto on tehnyt päätöksen lahjaverosta (0eur)
Kosteikon tekoa aloitettiin kokeilemalla tukkia veden virtausta tien alta ehkä hieman onnistuttiinkin .
Seuraavaksi projektiin on tehtävä suunnitelma avustusrahoituksen saamista varten.

4. Jaostot

* Riistanhoitojaos
Riistahoitoon on panostettu Risto Viljasen johdolla sekä koulutuksellisesti seuran sisällä, että rakentamalla hyvää yhteistyötä muiden seurojen ja jopa piirin alueella Linnunpöntöt siivottu keväällä.
.Risto Viljanen on pitänyt kursseja eri puolella maakuntaa ja lintujen tekohampaita on esitelty radiossa ja Kuopion erämessuilla saakka.
Jaokseen ovat kuuluneet Risto Viljanen pj, Pentti Lehikoinen ,Teuvo Aittamaa ,Kari Koskela, Jouko Mäkynen ;Antti Räinä ,Yrjö Saviaro ja Ilkka Kakko.

* Kalastusjaosto
Jaoston puheenjohtaja on toiminut Jorma Leinonen ja jäseninä Lepola Lasse ,Erkki ,Osmo Järnfors,, Teuvo Eerikkilä, Jyrki Javanainen , Jouko Mäkynen , Tuomo Kajosmäki ja Manne Sarajärvi.

* Ampumajaos
Ampumajaostossa puheenjohtajana on toiminut Antero Kukkonen ja jäseninä Kauko Kaasalainen , Erkki Lehikoinen , Kari Räisänen ,Teuvo Aittamaa ja Sakari Ruonavaara
Toimintavuoden aikana on pidetty perinteiset ampumaillat ja kilpailut.

Liitteenä jaostojen omat toimintakertomukset

5. Kokoukset
Seuran yleisiä kokouksia on pidetty sääntöjen määräämät vuosi – ja kesäkokoukset. Kokouksissa käsiteltiin kalastus – , metsästys – ja toimintaan liittyviä asioita,mm seuran säännöt on hyväksytty. .Johtokunta kokoontui 4 kertaa
Kesäkokouksessa tehtiin puheenjohtajan vaihdos.Jari Tikkanen siirtyi pois paikkakunnalta ja tilalle valittiin Jarkko Parpala.

6. Kilpailutoiminta
Kala – ja metsästysjaos on pitänyt kilpailuja perinteisen kaavan mukaan ja tulokset on arkistoitu.
Kilpailujen voittajat on liitteenä olevissa toiminta kertomuksissa.
Vuoden kalamieheksi valittiin kolmen kilpailun perusteella Osmo Järnfors. Suomen Metsästysliiton Suomen mestaruuskarsinta ja Sm- kilpailuun seuraamme on edustanut P.Lehikoinen.

7. Koulutus
Latauskoulutusta järjestettiin kuluneen vuoden aikana tarvittaessa. Kouluttajina Erkki Lehikoinen ja Antero Kukkonen .

8. Kalastus
Kemin kirkonkylän osakaskunta ei luopunut kannastaan ,että seuran jäsenet saisivat osakashintaisia viehe-ja verkkolupia osakaskunnan alueelle vaan Fibren vesialue olisi pitänyt antaa yhteislupa-alueeseen vastikkeetta. Seurat erosivat yhteislupa-alueesta ja näin pitkä perinne päättyi. Lisäksi osakaskunta vuokrasi Pohjolan Voiman vesialueen ,johon loppui PV:n Kalakehon toiminta. Lohen verkkokalastusta harjoitettiin 6 venekunnan voimin omalla alueella.
Seuran venekuntia ( 3 ) on ollut myös kutusiian pyynnissä.

9. Metsästys
Seuran metsästyksen painopiste on edelleen sorsanmetsästyksessä Kemin alueella . Kuivanuoron jänisjahti sallittiin rajoitetusti sulanveden aikana ja sitä harrastettiinkin R.Viljasen organisoimana yhteistapahtumanapari kertaa.
Seuran hallussa olevia vapaakortteja lainattiin edellisten vuosien tapaan.
Kemin seudun lähipiirin metsästyskorteista vastasi Antero Kukkonen ja muista Eero Kasurinen. Lähiseurojen vieraskortteja on käytetty edellisiä vuosia enemmän .Samoin kauempanakin olevien seurojen kortteja on lainattu enemmän ..

10. Edustus
Seuraa ovat edustaneet : Hietakaula Ampumaratayhdistys ry:n johtokunnassa Antero Kukkonen .Lapin Vapaa-ajan Kalastajat ry:n hallituksessa Eero Kasurinen ja Perämerenkalastusalueen hallituksessa Jouko Mäkynen varamiehenä Kasurinen. .Riistanhoitoyhdistyksen hallituksessa on ollut Antero Kukkonen.
Lapin Vapaa-ajan Kalastajat ry: kokouksiin on osallistunut Eero Kasurinen ja Jorma Leinonen. Suomen Metsästysliiton Lapin piirin kokouksessa seuraa edustivat Antero Kukkonen ja Risto Viljanen.

11. Muistamiset
Seuran pytty ”vuoden hiilimöläinen ” luovutettiin kesäkokouksessa Lasse Lepolalle.
Kauko Kaasalaista muistettiin hänen merkkipäivänään..

12. Muu toiminta
Tukikohdat ( Kerpuassa , Hangasselässä ja Miekojärvellä ) on ollut jäsenten käytössä.
Miekojärven kämppä on kiitettävässä kunnossa ja käytössä ..Kerpuassa kävi Jorma Leinonen tarkastusmatkalla, Ovi oli murrettu ja oveneduslippa on pudonnut portaiden päälle ,joten talkoita on keväällä tiedossa.
Lokan Hangasselässä kämpän korjauksen jälkeen ei ole käyty samoin.
Saukkojärven kämpällä ei ole käyty..
Toimitilat Karihaaran Ruokalan yläkerrassa on ollut vilkkaassa käytössä.
Ongelmana on talvinen kylmyys ko tiloissa.