Toimintasuunnitelma

HIILIMÖN ERÄSTÄJÄT RY
Johtokunta 26.01.2019

TOIMINTASUUNNITELMA V 2019

1 Yleistä

Järjestetään jäsenille mahdollisuuksia nauttia virkistys – ja
kotitarvekalastuksesta , metsästyksestä ja ampumaurheilusta.
Päätavoitteena on saada yhteistyö toimimaan uusien
metsästysvuokrasopimusten kanssa. .Tehostetaan edelleen työskentelyä
nuorten saamiseksi kalastus-, riistanhoito- ja metsästysharrastuksen piiriin.
Seuralle on valittava tietosuoja vastaava ja tehtävä tietosuojasuunnitelma

2 Jäsenistö

Seuran jäsenmäärää pyritään nostamaan Tarkastetaan vuosittain
jäsenrekisterin tiedot.

3 Kokoukset

Seuran kokoukset pidetään sääntöjen määrittämällä tavalla vuosikokous
tammikuussa ja kesäkokous ennen jahtikauden alkua elokuussa.
Johtokunta kokoontuu 3-4 kertaa vuoden aikana.
4 Kalastusjaoksen oma toimintasuunnitelma on liitteenä
5 Metsästysjaoksen oma toimintasuunnitelma on liitteenä
6 Riistahoitojaoksen toimintasuunnitelma on liitteenä

7 Metsästys

Vieras- ja perhejäsenkortteja ei anneta seuran vesilintujen metsästysmaille
Kemissä. Muiden seurojen alueet on käytettävissä sovittujen
menettelyilmoitusten mukaisesti , Uudet ns vieraskorttiseurat laitetaan
kotisivuille heti kun lopulliset sopimukset selviävät.

8 Koulutus

Osallistutaan piirien järjestämään koulutustilaisuuksiin. Lisäksi järjestetään
omia koulutustilaisuuksia syntyneiden tarpeiden puitteissa yhteistyössä alueen
seurojen kanssa.

9 Asuntovaunutukikohdat ja kämpät

Talousarvio esityksessä on varattu määrärahoja tukikohtien korjauksiin ja
pienhankintoihin .Miekojärvelle on rankettava sorapolku, joka vaatii muutamat
tuhannet investoinnin

10 Toimitilat

Toimitilat on käytössä edellisten vuosien tapaan Myös vaikeudet on samat.

11 Tiedotus

Vuosikokous- ja kesäkokous ilmoitukset Lounais-Lappi–lehdessä seuran
kotisivuilla ja Yle/Kemi menovinkeissä .
Em lisäksi käytetään jäsenkirjeitä tiedottamisessa sekä yhtiön sisäistä infoa
sekä seuran kotisivuja,

12 Kalustehankinnat

Suoritetaan johtokunnan hyväksymät kalustehankinnat talousarvion puitteissa

13 Maanvuokraus

Johtokunta on kartoittanut vuokrattavat alueet ja Davvi Metsät Oy:n kanssa on
tehty sopimus hinnasta ja edelleen vuokrausoikeudesta
Sopimus on voimassa 5 vuotta.

14 Yhteistoiminta

Osallistutaan piirien ja riistahoitoyhdistyksen yhteistoimintaan.
Harjoitetaan yhteistoimintaa naapuriseurojen kanssa edellisten vuosien
tapaan. . Osallistutaan SRV työhön entiseen tapaan kuitenkin
päivystysjärjestelmää kehittäen