Metsästys- ja Ampumajaos

Hiilimön Erästäjät Ry

Ampumajaoksen toimintasuunnitelma 
vuodelle 2021


Pyritään järjestämään yhteisiä ampumailtoja aina torstaisin 
toimitiloissa ja kesällä Hietakaulan ampumaradalla

on keskiviikkoisin seuran ampumavuoro klo.18.00-21.00.

 

Kilpailukalenteri :

Pyritään järjestämään jos korona sallii


4.3.2021  Ilmaluodikko kilpailu toimitiloissa klo. 17.00-


8.4.2021  Ilmahirvi kilpailu toimitiloissa        klo.17.00-


21.7.2021 Luodikko Hietakaulassa                 klo.17.00-

 


Ampumajaoston toimintakertomus vuosi 2020


Ampumaharjoittelua torstai-iltaisin

Kilpailut:

Ilmalaudikko 5.3.2020

Mika Ravander voitti 64 tuloksella

osanottajia oli 6 henkilöä

 

Ilmahirvi      2.4.2020

Koronan takia ei osanottajia.

Toiminta peruttu toistaiseksi

 

Myös Hietakaulan Laudikko lajit, ei tullut

osanottajia.

 


 

Kauriin metsästys

Johtokunta on päättänyt, että Kuivanuorossa voidaan harrastaa kauriin metsästystä luvallisin asein Majaputaan eteläpuolella seuran vuokraamilla metsästysmailla.

Metsästys tapahtuu seuruemetsästyksenä vähintään 3-4 henkilöä. Koska kyseessä on hirvieläin, niin metsästyksellä on oltava metsästyksen johtaja, joka vastaa metsästyksen järjestelystä ja turvallisuudesta.

Kauriin metsästyksen johtajaksi on johtokunta kutsunut Jouko Nuutisen ja lisäksi on määritetty varajohtajia (Ravander, Leinonen ,Javanainen, Marko Järvinen, Pekka Kekäläinen, Uksila Martti, Nuutinen Jani ja J.Heiskanen)

Aseena käytetään ainoastaan haulikkoa ja turvavaatetuksena värikkäitä asuja.

Metsästys voidaan suorittaa joko miesajona tai lain sallimilla koirilla.

Alueella on varmistettava turvallisuus varoitustauluin.

Metsästyksen johtaja huolehtii saadusta saaliista ja on tehtävät lain määräämät ilmoitukset sekä metsästys tapahtumista päivämääristä, osallistujista yms.

Halukkaat metsästykseen osallistujat ottakaa yhteys Jouko Nuutiseen  0400 163 352.

 


 

Jäniksen metsästys Kuivanuorossa

Johtokunta on päättänyt, että jänistä saa metsästää koiralla sulan veden aikana Kuivanuorossa.

Miesjahtina muulloin 

Metsästys järjestetään pääsääntöisesti seurue metsästyksenä, poikkeuksiakin voi olla.

Asian ratkaisee ja luvan antaa Jouko Nuutinen, jolle on aina ilmoitettava tapahtumasta.

 


 

Vuosi 2019

—– Ampumajaoksen ilma-ase harjoittelut toimiyiloissa TO iltaisin. —–

7.3.2019 klo 17 Ilmaluodikko kilpalu toimitiloissa

4.4.2019 klo 17 ilmahirvi kilpailu toimitiloissa

— Ampumajaoksessa siirrytään kesäkauteen Hietakaulaan toukokuussa, harjoitusillat KE klo 18-21. —

4.6.2019 klo 17 Keminmaan hirviammunta koe Hietakaulassa. Ilmoittautuminen viimeistään klo 19.00.

12.6.2019 klo 17 Keminmaan hirviammunta koe Hietakaulassa. Ilmoittautuminen viimeistään klo 19.00.

13.6. 2019 klo 17 hirvenkävely toimitiloissa

17.7.2019 klo 17 Luodikkolajit Hietakaulassa. Jos on hirvikoe niin siirtyy viikolla. Osallistujia oltava vähintään 5 kpl. Ilmoittaudu vetäjälle.

25.7.2019 klo 17 Keminmaan hirviammunta koe Hietakaulassa. Ilmoittautuminen viimeistään klo 19.00.

2.8.2019 klo 17 Keminmaan hirviammunta koe Hietakaulassa. Ilmoittautuminen viimeistään klo 19.00.

6.8.2019 klo 17 Keminmaan hirviammunta koe Hietakaulassa. Ilmoittautuminen viimeistään klo 19.00.

7.8.2019 klo 17 TRAP Hietakaulassa. Ossallistujia vähintään 5. Ilmoittaudu vetäjälle.

15.8.2019 klo 17 Jousiammunta koe Hietakaulassa. Ilmoittautuminen viimeistään klo 19.00.