Toimintasuunnitelma

Hiilimön Erästäjät ry                                                                

Toimintasuunnitelma v.2022

1 Yleistä

Järjestetään jäsenille mahdollisuuksia nauttia virkistys- ja kotitarvekalastuksesta, metsästyksestä, riistanhoidosta ja  ampumaurheilusta. Päätavoitteena on jäsenten varsinkin nuorten aktivointi seuran toimintaan. 

2  Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä pyritään pitämään  nykyisellä tasolla.

3 Kokoukset

Seuran kokoukset pidetään sääntöjen määräämällä tavalla vuosikokous tammikuussa ja kesäkokous elokuussa ennen jahtikauden alkua.
Johtokunta kokoontuu 3-4 kertaa vuoden aikana.

4 kalastusjaoksen oma toimintasuunnitelma on liitteenä

5 Metsästysjaos laatii oman toimintasuunnitelman

6 Riistanhoitojaoksen toimintasuunnitelma on liitteenä

7 Metsästys

Vieras ja perhekortteja ei anneta seuran vesilintujen metsästysmaille Kemissä. Muiden seurojen alueille on käytettävissä vieraskortteja sovittujen ehtojen mukaisesti. Metsästyksestä Kuivanuoron alueella on annettu erillisohje.

8 koulutus

Osallistutaan piirien järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Lisäksi järjestetään koulutuksia ja kursseja syntyneiden tarpeiden puitteissa yhteistyössä alueen muiden seurojen kanssa.

9 Kämpät

Talousarvio esityksessä on varattu määrärahoja Miekojärven ja Kerpuan kämppien huolto-ja kunnossapito tarpeisiin.

10 Toimitilat

Toimitilat ovat käytössä edellisten vuosien tapaan .Myös vaikeudet ovat samat.

11 tiedotus

Vuosikokous ja kesäkokous ilmoitukset laitetaan Lounais-lappi lehteen ja seuran kotisivuille.

12 Kalustehankinnat

Suoritetaan johtokunnan hyväksymät kalustehankinnat talousarvion puitteissa.

13 Maanvuokraus

Davvi metsät Oy kanssa tehty maanvuokraus sopimus on voimassa v. 2023 saakka.

14 Yhteistoiminta

Osallistutaan piirien ja RHY:n järjestämään yhteistoimintaan. Harjoitetaan yhteistoimintaa naapuriseurojen kanssa. Osallistutaan SRV toimintaan entiseen tapaan. Kehittäen päivystys järjestelmää seuran osalta.