Toimintasuunnitelma

Hiilimön Erästäjät ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Yleistä

Tavoitteena on järjestää jäsenille kalastuskilpailuja, riistanhoitokoulutusta, ampumailtoja sekä kehittää nuoriso-/perhetoimintaa. Tehdä yhteistyötä alueen metsästys- ja kalastusseurojen kanssa yhteistyössä. Yhteistyötä kehitetään myös liittojen ja Lapin Vapaa-ajan kalastajien kanssa. Alueen muiden toimijoiden tapahtumissa olemme mukana avustamassa. Sidosryhmä yhteistyötä Outokummun Kemin Elijärven kaivoksen kanssa tehdään ja tapaamiset ovat keväällä sekä syksyllä. Seuran edustaja osallistuu tapaamisiin paikan päällä tai teamsin kautta.

Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan mutta n. 8 krt vuoden aikana. Johtokuntaan kuuluu Puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Lisäksi kaikilla jaoistoilla on nimetyt vastuuhenkilöt.

Seuran jäsenmäärä säilyttää samana ja saada nuoria jäseniksi sekä mukaan toimintaan. Yhteistyössä Metsästäliiton nuorisovastaavan kanssa, suunnitella Metsoleiriä Meri-Lapin alueelle ja sitä kautta nuorille kiinnostusta seuratoimintaan.

Säännölliset kokoontumiset toimitiloilla ja ampumailtojen vakiinnuttaminen on tavoitteena tulevana vuonna. Kesällä Hietakaulan ampumaradalla kokoontumiset saada pyörimään.

Kesän ja syksyn aikana tehdä kunnostustöitä ja pieniä remontteja Miekojärven kämpälle. Talkoopäiviä sopia valmiiksi milloin seuran jäsenet menevät porukalla tekemään, tarvittavia kunnostus ja remonttihommia kämpälle.

Osallistumme Lapin Vapaa-ajan kalastajien tapahtumiin myös muissa kunnissa tarvittaessa.

Sääntömääräiset kokoukset pidämme Tammikuussa Vuosikokous ja Elokuussa Kesäkokous. Mahdollisesti jäsenille järjestää yhteinen tapahtuma kesän-syksyn aikana.

Jäsenmaksujen periminen ajallaan ja jäsenrekisterin pitäminen ajan tasalla. Maanvuokraajilta saada vuokrat perittyä ja pitää sopimukset ja yhteystiedot päivitettynä.

Tällä keinolla seuran taloudellinen tilanne pysyy tasapainossa. 

Riistanhoito jaoksen toimintasuunnitelma 

Tarkoituksena jatkaa pienpetojen pyyntiä aktiivisesti, sekä osallistua vesilintujen laskentaan tarvittaessa. Keinopesien tekoa ja vanhojen putsausta jatketaan ja tarkoitus muutama ruokinta alusta saada tehtyä. Suurena asiana saada nyt alulle lähtenyt yhteistyö metsä groupin kanssa ja tämä yhteistyö määrittää paljonkin riistanhoito jaoksen toiminnan pienpetojen pyynnin osalta.

Jonkinlainen kurssi kesällä on suunnitteilla mutta aihe vielä hiukan auki ja tähänkin vaikuttaa suuresti tuo edellä mainittu yhteistyö kuvio. Koitamme kuitenkin edelleen saada nuoret mukaan harrastukseen ja siksi järjestetään nuorille näitä kursseja ja myös hieman vanhemmillekin.

Tervetuloa jaoksen toimintaan mukaan.  Vetäjänä toimii Marko Järvinen ja muutama apupoika.

Ampuma jaoksen toimintasuunnitelma 

Järjestetään yhteisiä ampumailtoja keskiviikkoisin KJKM toimitiloissa 10.1.2024 alkaen.

Simulaattori ammunnat jatkuvat tiistaisin klo 18:00. Paikka Törmän koulu Rovaniementie 1411, 95315 Törmä. Mahdollista ampua simulaattorissa eri muotoisia haulikko ammuntoja, sekä toisella radalla ilmahirvi ammuntaa.

Kesä aikana Hietakaulan ampumaradalla on keskiviikkoisin seuran ampumavuoro klo. 18.00-21.00. Mikäli tähän saadaan kiinnostusta järjestetään ammuntapäivä erikseen.

Kilpailukalenteri

Alustavat seuran omat ammuntapäivät

3.4.2024 Ilmaluodikko kilpailu KJKM toimitiloissa klo. 17.30

15.5.2024  Ilmahirvi kilpailu KJKM toimitiloissa klo.17.30

Pasi Lassuri

Ammuntajaos

 

Kalastus jaoksen Toimintasuunnitelma 

Kilpailut:

Hiilimön Erästäjät ry:n ja Keminseudun Urheilukalastajat ry:n kesken, pidettiin yhteistyökokous, jossa sovittiin kilpailujen järjestämisestä vuonna 2024. 

Kaikki Hiilimön Erästäjät ry:n kilpailut (6 kpl) järjestetään yhdessä KSUK:n kanssa ja kilpailut ovat yleisiä. 

Osallistumismaksu on aikuisilta 10 euroa. Lapset ja nuoret, ei osallistumismaksua.

Yleinen kilpailujen rahapalkinnot 60 % tuotoista.

Pilkit:

La 17.2. Madepilkki Keminmaan venesatama. Kilpailu on samalla Lapin Piirinmestaruus, yleinen. 

La 16.3. Pilkkimestaruuskilpailu, Luukonpirtti Vietonen, yhteiskuljetus

Su 7.4. Koko perheen pilkkitapahtuma, Seiskari, yleinen

Onki: 

Su 7.7. klo 12-15. Koko perheen onkimestaruus kilpailut, Sisäsatama, yleinen

To 8.8. klo 18-21. Ruska-onkikilpailu, Sisäsatama, yleinen

Uistelu:

To 13.6. klo 19-21. Uistelukilpailu (lohi, taimen, kirjolohi). Vallitunsaari, yleinen.

Su 20.7. Lassen veto uistelukilpailu, Seiskari, yleinen

Muu toiminta:

Hiilimön Erästäjät ry:n jäsenet osallistuvat perinteisesti lohen ja mäti siian verkkokalastukseen, Kemijoella.

Osallistutaan LVK:n järjestämiin lasten ja nuorten kalastus tapahtumiin sekä pyydettäessä koulujen ja järjestöjen kalastukseen liittyviin tapahtumiin, kalastuksen ohjaajina.

Tiedoksi: 

Lapin Vapaa-ajan kalastajat ry on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön, alueellinen piirijärjestö.

LVK:n Puheenjohtaja on Jorma Kaaretkoski, Sodankylästä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön, puheenjohtaja on kansanedustaja Seppo Eskelinen.

Hiilimön Erästäjät ry on LVK:n jäsen. LVK:n kuuluu suurin osa lappilaisista kalastus seuroista.

Kiitos kaikille toimintaan osallistuneille!

Hyvää Uutta Vuotta 2024.

Kalastusjaos/ Kari Junno