Metsästys- ja Riistanhoitojaos

Riistanhoito- ja metsästysjaoksen toiminta ilmoitetaan kotisivuilla ajankohtaista osiossa.

 

RIISTANHOITO- JA METSÄSTYSJAOKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Järjestämme pienpetopyynnin seuran metsästysalueilla kattavasti loukkuja ja muita pyyntivälineitä asettamalla.

Pyrimme lisäämään yhteistyötä pienpetopyynnin osalta muiden alueella toimivien tahojen kanssa.

Pyrimme kehittämään osaamistamme myös pienpetojen ja rauhoittamattomien lintujen pyyntiin.

Rakennamme ja asennamme vesilintujen keinopesiä sekä pönttöjä alueillemme sekä seuraamme niiden vaikutusta alueen vesilintukantaan.

Varaudumme riistaruokintaan seuraavalle kaudelle mm. kerppuja tekemällä sekä suunnittelemme ruokintapaikkojen perustamista.

Jatkamme vesilintulaskentaa edellisvuosien malliin ja perustamme tarvittaessa uusia laskentapisteitä.

Hyödynnämme alueen asiantuntijoita riistanhoidon kehittämisessä ja tiedon jakamisessa jäsenistölle.

Kartoitamme uusia alueita riistanhoidollisiin toimenpiteisiin ja mahdollisiin vuokrasopimusten tekoon seurallemme.

Pyrimme saamaan nuoria mukaan jaosten toimintaan ja kehittämään heidän osaamistaan eränkäynnin alalla.

 

Jäniksen metsästys Kuivanuorossa

Johtokunta on päättänyt, että jänistä saa metsästää koiralla sulan veden aikana Kuivanuorossa.

Miesjahtina muulloin 

Metsästys järjestetään pääsääntöisesti seurue metsästyksenä, poikkeuksiakin voi olla.

Asian ratkaisee ja luvan antaa Markku Hotti, jolle on aina ilmoitettava tapahtumasta.

 

Kauriin metsästys Kuivanuorossa

Johtokunta on päättänyt, että Kuivanuorossa voidaan harrastaa kauriin metsästystä luvallisin asein Majaputaan eteläpuolella seuran vuokraamilla metsästysmailla.

Metsästys tapahtuu seuruemetsästyksenä vähintään 3-4 henkilöä. Koska kyseessä on hirvieläin, niin metsästyksellä on oltava metsästyksen johtaja, joka vastaa metsästyksen järjestelystä ja turvallisuudesta.

Aseena käytetään ainoastaan haulikkoa ja turvavaatetuksena värikkäitä asuja.

Metsästys voidaan suorittaa joko miesajona tai lain sallimilla koirilla.

Alueella on varmistettava turvallisuus varoitustauluin.

Metsästyksen johtaja huolehtii saadusta saaliista ja on tehtävät lain määräämät ilmoitukset sekä metsästys tapahtumista päivämääristä, osallistujista yms.

Halukkaat metsästykseen osallistujat ottakaa yhteys Markku Hotti p.  0400 221 157

 

Leena Leinonen ” Tuiskuvaaranmäeltä 2012″

Leena Leinonen ” Tuiskuvaaranmäellä 2012″

 


Leena Leinonen ” Tuiskuvaaranmäellä 2012″