Riston luonto 2016

Ristonluonto-tilan kehittämistilanne.
Kuten seuramme jäsenet muistavat v 2014 vuoden erämies Risto Viljanen luovutti 75-vuotispäivänään (1.06.2014) n17 ha tilan Hiilimön Erästäjät ry.lle. Osa tilasta on rauhoitettu metso-järjestelmän mukaisesti yksityiseksi suojelualueeksi.
Nyt kun on kaikki lainhuudatukset ja lahjaveropäätökset saatu lailliseen malliin, on tarkoitus toteuttaa lahjoittajan toive vesilintukosteikon rakentaminen alueelle.
Pieniä kokeiluluontoisia toimia tehtiin takoilla jo viime kesänä vedenpitämiseksi ko alueella ja ehkä hieman siinä onnistuttiinkin.

Tila sijaitsee Kemin kaivoksen vieressä ja kaivos joutuu tyhjentämään avolouhoksen vedestä n. 5 milj m3 lähivuosina.
Risto on käynyt neuvotteluja Outokumpu Oy:n johdon kanssa, että osa tästä vedestä voitaisiin johtaa kosteikkoalueelle.

Nykyinen puheenjohtajamme Jarkko Parpala on selvitellyt rahoitus mahdollisuuksia eri tahoilta, mutta tietäen nykyisen taloudellisen tilanteen niin rahat tuntuvat olevan kiven takana.
Seuraavana onkin patoamissuunnitelman lopullinen teko Riston kaavailun mukaan, kunhan saadaan kartoitettua laskeuman mukaiset korkeuskorot.
Suunnitelman pitää olla valmiina, jos kosteikon tekoon halutaan ulkopuolista rahoitusta.