Riston luonto projekti

v 2014 vuoden erämies Risto Viljanen luovutti 75-vuotispäivänään (1.06.2014) n. 17 ha tilan Hiilimön Erästäjät ry.lle.
Osa tilasta on rauhoitettu metso-järjestelmän mukaisesti yksityiseksi suojelualueeksi.

Tarkoitus on toteuttaa lahjoittajan toive vesilintukosteikon rakentamisen alueelle.

Projektia voi seurata sivuillamme vuosittain. Otsakkeen alla vuosikatsaukset.

Vuosi 2016